Stiiizy Strawnana .5g

$27.00Price
 • Brand

  Stiiizy
 • Strain

  Strawnana
 • Weight

  .5g
 • THC

  85%
 • I/S/H

  Indica Hybrid